Terugsturen & Dienst na Verkoop 

 
HERROEPEN EN TERUGSTUREN
 
De Belgische wet inzake de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991, geeft de consument de mogelijkheid om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de goederen, af te zien van zijn bestelling.
Bepaalde producten die niet onder deze wet vallen, kunnen niet worden teruggestuurd. Of dit al dan niet het geval is, vindt u op de productfiche. Wanneer u uw bestelling op de website bevestigt, aanvaardt u ook de voorwaarden omtrent de mogelijkheid van terugsturen.

De koper kan afzien van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen na de levering van zijn bestelling. De goederen dienen te worden teruggestuurd op kosten van de koper binnen dezelfde termijn, in de originele verpakking, onbeschadigd, samen met alle toebehoren, de eventuele handleiding, alsook een kopie van de factuur, aan de maatschappelijke zetel van de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA.
U dient uiteraard wel onze verzendingskosten te betalen, het verschil wordt gestort op de rekening die de klant ons heeft opgegeven.

Binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde pakket zal de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA de koper op de hoogte brengen van zijn mening over de staat van het pakket (aanvaarding van het terugnemen van de koopwaar). Binnen de 15 dagen na de aanvaarding van de terugname van de koopwaar betaalt de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA het bedrag, betaald door de koper, terug na aftrek van de verzendingskosten.
U kunt contact opnemen met de klantendienst per e-mail, zoals vermeld op onze contactpagina.

Het is belangrijk de "uitzonderingen voor terugsturen " te kennen.
Wij verkopen een groot aantal artikelen volgens een maattabel.
Wanneer u een specifieke maat kiest, kan het gebeuren dat wij deze speciaal moeten laten maken.
In dat geval kunt u de koopwaar niet terugsturen.
 

           GARANTIE

De klant geniet van de wettelijke garantie van uitwinning en verborgen fouten, op voorwaarde dat de koper het bewijs van deze verborgen fout levert. De verkoper is wettelijk verplicht om alle gevolgen daarvan te herstellen. Basilic Ortho Pedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst.
U kunt per e-mail contact opnemen met de klantendienst, zoals vermeld op onze contactpagina.
 
 

Uitzonderingen voor terugsturen

 

In het kader van verkopen op afstand, kan het recht van herroeping alleen worden uitgeoefend als de partijen anders zijn overeengekomen voor contracten met betrekking tot:

* De levering van diensten waarvan de uitvoering is gestart met toestemming van de consument, vóór het einde van de termijn van zeven dagen franco
* De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van de schommelingen op de financiële markt
* De levering van goederen die werden gemaakt volgens de specifieke gegevens van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die omwille van hun aard, niet teruggestuurd kunnen worden of waarschijnlijk beschadigd zullen geraken of snel zullen gaan bederven
* De levering van audio- of video-opnames of van computersoftware wanneer het zegel ervan werd verwijderd door de consument (bijv.: Cd’s, CD ROM, DVD …)
* De levering van kranten, dagbladen of tijdschriften
* De diensten die betrekking hebben op toegelaten gokspelen of loterijen
* De levering van verbruiksgoederen op de woon- of werkplek van de consument door verdelers die regelmatige leveringsrondes uitvoeren
* De levering van diensten inzake huisvesting, vervoer, restaurant, vrije tijd die geleverd moeten worden op een welbepaalde datum of tijdens een welbepaalde periode.