Betaalmiddelen 

 
DE BETALING
 
Alle bestellingen dienen te worden betaald in euro.

De koper kan betalen door storting, met cheque, postwissel of bankkaart , zoals aanvaard op de website.

*In het geval van betaling per bankoverschrijving worden de gekochte producten gedurende 7 werkdagen gereserveerd ter attentie van de koper in afwachting van de betaling. Eens deze termijn beëindigd, behoudt de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA zich het recht voor om de bestelling in het geval van niet-betaling te annuleren.

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, is elke factuur, opgesteld door de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA, betaalbaar binnen de 30 dagen na einde factuurmaand.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 12 % per jaar.

Bovendien zal zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de koper een vaste schadevergoeding worden aangerekend voor administratieve dossierkosten, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 €, vanaf de vervaldag van de factuur.